Skip to content

Perttu Saksa

Ehdokkaat 2017

Freudille kammottava oli esteettinen käsite siinä missä kaunis ja yleväkin. Se on vahvasti läsnä myös Perttu Saksan teoksissa, joissa hän käsittelee ihmisen ja muiden lajien suhdetta. Hän tarkastelee tapoja, joilla ihminen hyödyntää muita lajeja ja käyttää niitä materiaalina hyväkseen.

Esittely

Perttu Saksa

Kammottavan (unheimlich) käsite kuvaa tilannetta, jossa johonkin tuttuun elementtiin sekoittuu jotakin vierasta, joka tekee siitä pelkoa ja ahdistusta herättävän ja luotaantyöntävän. Kammottava on jotakin torjuttua, jonka tulisi pysyä tiedostamattomana, mutta joka joissakin olosuhteissa nousee esiin ja muokkaa tutusta maailmasta painajaismaisen, mutta samalla myös katsetta viettelevän.

Sigmund Freudille kammottava oli esteettinen käsite siinä missä kaunis ja yleväkin. Se on vahvasti läsnä myös Perttu Saksan teoksissa, joissa hän käsittelee ihmisen ja muiden lajien suhdetta. Hän tarkastelee tapoja, joilla ihminen hyödyntää muita lajeja ja käyttää niitä materiaalina hyväkseen. Toisaalta hän peilaa eläimen tuttuuden ja vierauden kautta ihmisen omaa maailmassa oloa ja tapoja kohdata toiseutta.

Luonnontieteellisten museoiden täytettyjä apinoita ja myöhemmin indonesialaisia sirkuseläimiä esittävissä kuvissaan Saksa keskittyi eläimen representaatioon ja siihen, miten ihmisellä on tarve muokata eläimen kuvaa ja luonnonhistoriaa itsensä kaltaiseksi esimerkiksi asettamalla eläin ihmismäisiin kehyksiin tai jopa konkreettisesti rakentamalla eläimestä jonkinlainen ihmisen toisinto. Tätä tarvetta korosti teosten muodon läheinen suhde klassiseen muotokuvaan.

Viime aikoina Saksa on pohtinut muotokuvaa eläimen lähtökohdista. Toisin kuin ihmisten kohdalla, eläimen olemusta tai identiteettiä ei voi tiivistää kuvaan sen kasvoista. Eläimen olemus on sen kokonaisvaltaisessa kehollisuudessa ja fyysisyydessä, kullekin lajille erityisessä tavassa olla maailmassa.

Saksa on kiinnostunut valokuvan historiallisista käyttötavoista sekä taiteen historiasta ja hyödyntää valokuvan historiallisia ja välineellisiä ominaisuuksia ilmaisussaan. Hänen taustansa on dokumentaarisessa valokuvantekemisessä, josta hän on edennyt kohti modernia ja käsitteellistä kuvantekemistä.

Saksa rakentaa kuvia, joissa aiheen ja esittämisen välinen jännite korostuu. Viime aikoina hän on pelkistänyt kuvansa lähes olemattoman vaaleaan väriasteikkoon, jonka hän löysi tutkiessaan Vietnamin sotaa käsittelevää uutiskuvastoa, kuvan politiikkaa ja värikuvien tietoista julkaisemista mustavalkoisina niissä runsaana näkyneen veren vuoksi [tai häivyttämiseksi]. Hän muokkasi digitaalisesti omista kuvistaan teurastettujen eläinten lihan punaisen värin ja veren hurmeen puhtaan valkoiseksi, minkä seurauksena lähtökohtaisesti kammottavat ja katseelta torjutut elintarviketuotannon prosesseihin viittaavat orgaaniset massat näyttävät ensi silmäyksellä sileiltä ja puhtailta kuin antiikin marmoriveistokset.

Teksti: Timo Valjakka

KATSO MYÖS

Lisää taiteilijoita

Ehdokkaat

Lue lisää tämän vuoden ehdokkaista.

Palkitut

Katso kaikki palkitut taiteilijat.

Julkaisut

Tutustu vuosittaisiin katalogeihimme.