Skip to content

- Kontakt -

BILDKONSTSTIFTELSEN ARS FENNICA

Verksamhetsledare

Styrelse

Kari Niemistö

Styrelsens ordförande

Ekonom Kari Niemistö är en betydande investerare och aktiv inom jord- och skogsbruk. Han äger betydande andelar i bland annat Raisio och Stockmann, där han har varit involverad även på andra sätt än som investerare; inom Stockmann som styrelsemedlem och vice ordförande och inom Raisio som medlem i styrelsen och nomineringskommittén. Kari Niemistö är ordförande för Henna och Pertti Niemistös Bildkonststiftelse – ARS FENNICA sr och medlem i styrelsen för Maire Taponens stiftelse. Han var också medlem i styrelsen för Hjärnstiftelsen i Finland sr sedan den grundades 2009 fram till 2018.
MER

Leena Niemistö

PRESIDENTEN FÖR PRISKOMMITTÉN

Leena Niemistö är medicine doktor och hedersdoktor inom förvaltning, hon är också styrelseproffs, startup-investerare och kulturpåverkare.

Leena Niemistö arbetade som specialistläkare hos Orton åren 1997–2004. Från och med 2003 har hon varit verkställande direktör för och huvudägare av läkarcentralen Dextra i Helsingfors. När Pihlajalinna förvärvade aktiemajoriteten i slutet av år 2012, fortsatte Leena Niemistö fram till år 2016 som vice verkställande direktör för Pihlajalinna och verkställande direktör för Dextra, som nu hade blivit ett dotterbolag.

Leena Niemistö deltar som investerare i 26 tillväxtföretag. Enligt tidskriften Talouselämä var hon åren 2017 och 2018 den andra och år 2019 den tredje mest inflytelserika kvinnan inom Finlands näringsliv.

De viktigaste samtidiga förtroendeuppdragen: Vice ordförande i styrelserna för Stockmann Abp och Pihlajalinna Oyj, styrelsemedlem i Elisa Oyj, Raisio Oyj, Yliopiston Apteekki och Suomen Messut Osuuskunta, försvarskursföreningen Maapuolustuskurssiyhdistys och Värdepappersmarknadsföreningen, styrelseordförande för Suomen Kansallisooppera ja -baletti sr, styrelseordförande för Oopperan ja baletin tukisäätiö sr, ordförande för Scoutstiftelsen sr:s delegation, vice ordförande för Henna och Pertti Niemistös Bildkonststiftelse Ars Fennica sr och ordförande för prisnämnden, medlem i Finska kulturfonden sr:s förvaltningsråd, vice ordförande för Stiftelsen för Finlands mässa sr, medlem i Suomen Lääketieteen säätiö sr:s delegation samt medlem i Ortopedian ja Traumatologian tutkimussäätiö sr:s förvaltningsråd.

Leena Niemistös och Kari Niemistös samling av nutidskonst (Niemistö-samlingen) är en av de mest enastående i Finland.

MER

Elina Merenmies

Styrelsemedlem

Elina Merenmies har utnämnts till ny medlem av styrelsen för perioden 2023–2026. Merenmies har tidigare, under åren 2009–2016, varit med i juryn för att välja ut kandidater till stiftelsens priser och var själv nominerad till priset år 2007.

Målaren och tecknaren Elina Merenmies har studerat måleri vid Saint-Luc konstskola i Bryssel åren 1988–1989 och monumentalmåleri vid Prags konstakademi åren 1991–1992. Hon avlade en masterexamen vid konstakademin år 1999.

Elina Merenmies karriär som lärare i bildkonst är betydande. Vid konstakademin har hon undervisat i måleri som timlärare, lektor och som ansvarig för masterstudenternas slututställningar åren 2000–2012. Merenmies har undervisat i äggtemperamåleri vid Fria konstskolan sedan år 2014. Hon undervisar första, andra och fjärde årskursen och fungerar som samlare för de avslutande studenternas slututställning. Hon utsågs till skolans rektor år 2020.

Merenmies var med och grundade den samtida konstorganisationen Checkpoint Helsinki åren 2012–2013. Hon har upprepade gånger samarbetat med poeter och musiker genom att använda en experimentell och slumpmässig arbetsmetod som amatörmusiker, communitykonstnär i ett radioprogram i Paris och ofta även i sina målningar. Merenmies har deltagit i en grupp vid Aalto-universitetet som utvecklade en applikation för 3D-målning. Som målare är hennes intresse dock riktat mot traditionella tekniker som tempera och oljefärger.

Merenmies deltog i utformningen av Bildkonstakademins visionsarbete för utbildning och fostran inom bildkonst, “Kuvataiteen koulutuksen ja kasvatuksen visiot 2030”, publicerad år 2022

MER

Karri Niemistö

Styrelsemedlem

Karri Niemistö är ekonomiemagister från Maastricht University.

Karri Niemistö har haft olika positioner inom finansiella tjänster och konsultverksamhet både i Finland och utomlands, bland annat hos konsultföretaget EY och Elite Wealth Management.

MER

Kandidater

Läs mer om årets kandidater.

Pristagare

Se alla prisbelönta artister.

Publikationer

Kolla in våra årliga kataloger.