Skip to content

- Kontakt -

ARS FENNICA Bildkonststiftelse

Kontakt information

Henna och Pertti Niemistös Bildkonststiftelse
ARS FENNICA sr.
c/o Kulttuurituotanto Päivi Rajakari Oy
Veegankatu 4 as 4
06100 Porvoo

Verksamhetsledare

människor

administration

Kari Niemistö

Styrelsens ordförande

Ekonom Kari Niemistö är en betydande investerare och aktiv inom jord- och skogsbruk. Han äger betydande andelar i bland annat Raisio och Stockmann, där han har varit involverad även på andra sätt än som investerare; inom Stockmann som styrelsemedlem och vice ordförande och inom Raisio som medlem i styrelsen och nomineringskommittén. Kari Niemistö är ordförande för Henna och Pertti Niemistös Bildkonststiftelse – ARS FENNICA sr och medlem i styrelsen för Maire Taponens stiftelse. Han var också medlem i styrelsen för Hjärnstiftelsen i Finland sr sedan den grundades 2009 fram till 2018.
MER

Leena Niemistö

PRESIDENTEN FÖR PRISKOMMITTÉN

Leena Niemistö är medicine doktor och hedersdoktor inom förvaltning, hon är också styrelseproffs, startup-investerare och kulturpåverkare.

Leena Niemistö arbetade som specialistläkare hos Orton åren 1997–2004. Från och med 2003 har hon varit verkställande direktör för och huvudägare av läkarcentralen Dextra i Helsingfors. När Pihlajalinna förvärvade aktiemajoriteten i slutet av år 2012, fortsatte Leena Niemistö fram till år 2016 som vice verkställande direktör för Pihlajalinna och verkställande direktör för Dextra, som nu hade blivit ett dotterbolag.

Leena Niemistö deltar som investerare i 26 tillväxtföretag. Enligt tidskriften Talouselämä var hon åren 2017 och 2018 den andra och år 2019 den tredje mest inflytelserika kvinnan inom Finlands näringsliv.

De viktigaste samtidiga förtroendeuppdragen: Vice ordförande i styrelserna för Stockmann Abp och Pihlajalinna Oyj, styrelsemedlem i Elisa Oyj, Raisio Oyj, Yliopiston Apteekki och Suomen Messut Osuuskunta, försvarskursföreningen Maapuolustuskurssiyhdistys och Värdepappersmarknadsföreningen, styrelseordförande för Suomen Kansallisooppera ja -baletti sr, styrelseordförande för Oopperan ja baletin tukisäätiö sr, ordförande för Scoutstiftelsen sr:s delegation, vice ordförande för Henna och Pertti Niemistös Bildkonststiftelse Ars Fennica sr och ordförande för prisnämnden, medlem i Finska kulturfonden sr:s förvaltningsråd, vice ordförande för Stiftelsen för Finlands mässa sr, medlem i Suomen Lääketieteen säätiö sr:s delegation samt medlem i Ortopedian ja Traumatologian tutkimussäätiö sr:s förvaltningsråd.

Leena Niemistös och Kari Niemistös samling av nutidskonst (Niemistö-samlingen) är en av de mest enastående i Finland.

MER

Heikki Bergholm

Styrelsemedlem

DI Heikki Bergholm är en av de ledande experterna inom ekonomi och näringsliv i Finland.

Bergholm fungerade 2002–2006 som verkställande direktör för Suominen Yhtymä Oyj och gjorde dessförinnan en lång karriär hos Lassila & Tikanoja, där han bland annat arbetade som ekonomichef, var medlem i resultatenheternas ledning och fungerade som verkställande direktör 1998–2001. Han har varit medlem i Lassila & Tikanojas styrelse sedan år 2008 och fungerat som ordförande sedan år 2011. Han har tidigare även varit medlem i bland annat styrelserna för Componenta, Kemira, Pohjola-Yhtymä, Solidium, Sponda och Suominen.

Centrala förtroendeuppdrag
Medlem i Henna och Pertti Niemistös Bildkonststiftelse – ARS FENNICA sr sedan år 2005. Dessutom styrelsemedlem i Marinstiftelsen och Stiftelsen för hjärtforskning. Delegationen för stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae 2000–2015, ordförande och styrelsemedlem 2010–2015. Ordförande för stiftelsen Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö 2003–2016.

MER

Maija Tanninen-Mattila

Styrelsemedlem

Direktör Maija Tanninen-Mattila har en lång och mångsidig bakgrund på området bildkonst, museer och publikengagemang.

Hon har studerat konsthistoria vid Helsingfors universitet och gått museiutbildning som Fulbright-stipendiat vid George Washington University, och därefter lett ett antal bildkonstinstitutioner: konstmuseet Ateneum, Finlands Nationalgalleri (2006–2013) och Helsingfors Konsthall (2001–2006).
Sedan 2013 är hon direktör för Helsingfors konstmuseum HAM (2013–).

Som sådan är hon även direktör för Helsingforsbiennalen, vars första upplaga kommer att kunna beskådas på ön Skanslandet sommaren 2020.

MER

Människor

Verksamhetsledare

Päivi Rajakari

Ombudsman

Kulturproducent Päivi Rajakari har sedan början av 1990-talet arbetat med olika uppgifter inom kulturbranschen, bland annat som curator vid Helsingfors Festspel, ombudsman för Finlands kulturinstitut i New York och koordinator hos FRAME Finnish Fund for Art Exchange.

År 2008 grundade hon kulturproduktionsföretaget Kulttuurituotanto Päivi Rajakari Oy som organiserar utställningar och internationella evenemang.

Päivi Rajakari är för närvarande ombudsman för Henna och Pertti Niemistös Bildkonststiftelse – Ars Fennica.

MER

Kandidater

Läs mer om årets kandidater.

Pristagare

Se alla prisbelönta artister.

Publikationer

Kolla in våra årliga kataloger.