Skip to content

Stiftelsen

ARS FENNICA bildkonststiftelse

Henna och Pertti Niemistös Bildkonststiftelse ARS FENNICA sr grundades 1990 för att främja bildkonsten genom att öppna nya internationella kontakter för den finländska konsten, för att stimulera konstnärer i deras skapande arbete samt för att stärka den stora allmänhetens intresse för och uppskattning av bildkonst.

Stiftelsen delar vartannat år ut Finlands mest betydande bildkonstpris på 50 000 euro. Priset ges till en konstnär som ett erkännande för ett högklassigt och personligt konstnärligt arbete.

En prisjury tillsatt av Ars Fennica utser kandidaterna och en internationell konstexpert. Bland kandidaterna väljer experten ut en pristagare. Konstnärer från Finland, Norden, de baltiska länderna och området kring S:t Petersburg har ingått bland kandidaterna.

Ars Fennica

Data

Snart firar ARS FENNICA Foundation sitt 30-årsjubileum. Under den tiden har utställningar organiserats runt Finland (t.ex. Kiasma, Amos Rex, Hämeenlinna konstmuseum) och utomlands (t.ex. New York, St Petersburg, Tallinn). Sedan 2002 har alla kandidater deltagit i utställningen.
0 t
Priset €
0
Kandidater 1991-2023
0
Prisbelönt artist
0
Utställningar
Andelen finländska artister tilldelas
Finländska artister 71%

Stiftelsens grundare

Henna och Pertti niemistö

Henna Niemistö (1933–2004) föddes i Viborg. Hennes far, affärsmannen och fabrikören Hannes Seppälä (1891–1942) grundade företaget Hämeen Peruna Oy. Familjen flyttade till Tavastehus 1933, då företaget startade en ny fabrik för potatispulver i Vånå (Vanaja). Hämeen Peruna var framgångsrikt och under de följande årtiondena införlivades flera företag i stärkelsebranschen i det. Henna tog politices magisterexamen och fortsatte sedan sin fars verk. Från 1959 var hon planeringschef och styrelseordförande för Hämeen Peruna och satt i dotterbolagens styrelser.

Henna gifte sig med vicehäradshövding Pertti Niemistö (1931–1999), jurist på Finska försäkringsbolagens centralförbund. 1961 började han arbeta i familjeföretaget, då han blev verkställande direktör för Hämeen Peruna Oy och dess dotterbolag. Under hans ledning blev Hämeen Peruna Finlands största förädlare av potatisstärkelse. Raisio köpte företaget 1984.

År 1979 hade Hämeen Peruna köpt upp kompasstillverkaren Suunto Oy. I samband med försäljningen av Hämeen Peruna blev familjen direktägare i Suunto. Då Pertti Niemistö blev generaldirektör för Suunto började företaget expandera och flera företag i instrument-, plast- och elektronikbranschen införlivades i det. Under familjen Niemistös ledning blev kompasserna från Suunto världsberömda. År 1993 sålde familjen företaget till Kansallispankkis investeringsbolag.

Som erkänsla för sina insatser för att utveckla och internationalisera både stärkelseindustrin och instrument- och elektronikbranschen fick Pertti Niemistö kommerseråds titel 1981 och kommendörstecknet av Finlands Lejons orden 1992. Henna Niemistö fick riddartecknet av första klass av Finlands Lejons orden 1993 och kommendörstecknet 2001.

konst samling

Niemistös samling

Aurora Reinhard: Martyr (2018)

Liike-elämässä menestyneitä Niemistöjä yhdisti kiinnostus kuvataiteisiin, mikä johti taiteen keräilyn aloittamiseen 1960-luvulla. Aviopari kertoi haastattelussa vuonna 1993, että kokoelma on versonut vähitellen henkilökohtaisten mieltymysten ohjailemana. Kokoelmaan kuuluu lukuisia kultakauden maalauksia, merkittävien modernistien, venäläisten avantgardistien, konkretistien ja informalistien teoksia.

Pääosin hankinnat ovat kuitenkin keskittyneet oman ajan taiteeseen, joista ja ARS Fennica -palkinnon voittaneet muodostavat oman ryhmänsä. Kokoelman erityispiirteenä on veistotaiteen vahva edustus.

Vuonna 1995 suuri osa kokoelmasta siirtyi Hämeenlinnan taidemuseolle säilytettäväksi ja esillä pidettäväksi. Niemistö-kokoelma, jota edelleen kartutetaan, kuuluu Suomen merkittävimpiin nykytaiteen kokoelmiin.

inrättandet av stiftelsen

Ars fennica 1990-

Vi började planera ett pris för att litteraturen hade sina Finlandia- och Runebergspris och det fanns flera musikpris, medan det knappt fanns något alls för bildkonsten”, berättade Pertti Niemistö i en intervju 1991. Den ekonomiska basen för priset utgörs av Henna och Pertti Niemistös Bildkonststiftelse – Ars Fennica sr, som grundades 1990. Makarna Niemistö donerade personligen grundkapitalet för stiftelsen, vars avkastning sedan 1991 har använts för att dela ut Finlands största bildkonstpris. I priset ingår en utställningsturné med vinnarens verk, under de senaste åren med verk av alla kandidater, samt en utställningskatalog.

En central målsättning för priset är att på ett naturligt sätt knyta den finländska konsten till den internationella konstvärlden. Bland kandidaterna finns inte bara finländska konstnärer, utan ofta också konstnärer från Norden, de baltiska länderna och S:t Petersburg. Från första början har pristagaren utsetts av en utomstående expert och ibland har utställningsturnén också sträckt sig utanför landets gränser. Stiftelsens mål under de kommande åren är att stärka det nordiska samarbetet.

Som erkänsla för sina insatser för att främja bildkonsten fick Henna och Pertti Niemistö Museet för nutidskonsts vänner rf:s första utmärkelse ”Årets vän av nutidskonsten” 1996 och Finska skulptörförbundets Pro Sculptura-medalj.

Kandidater

Läs mer om årets kandidater.

Pristagare

Se alla prisbelönta artister.

Publikationer

Kolla in våra årliga kataloger.