Skip to content

- Kandidater -

2021

ARS Fennica 2021 Kandidaterna har utsatts av Ars Fennica jury. Vinnaren utses av en internationell konstexpert som tillsatts av juryn. Årets Ars Fennica pristagare kungörs i 10.2.2022. Priset är 50 000 euro.

Jury

Utställning

En utställning med verk av de slutlistade konstnärerna äger rum i Engelbyggnaden på Tavastehus konstmuseum från 15 oktober 2021 till 3 april 2022. Museibesökare kan rösta fram sin favorit under kandidatutställningen.

2021

Artister

Årets ARS FENNICA kandidater är:

Eija-Liisa Ahtila

FINLAND

I sina experimentella verk undersöker bildkonstnären och filmskaparen Eija-Liisa Ahtila de genusrelaterade, koloniala och antropocentriska strukturer som gömmer sig i vardagen och dess representationer och narrativ.

Anne Karin Furunes

NORGE

Det återkommande temat i Anne-Karin Furunes konst är bilder av kvinnor, offer för historiska skeenden, som inte på något sätt har kunnat påverka sina öden.

Jesper Just

DANMARK

Jesper Just blev känd för tjugo år sedan för videor där spända psykologiska möten leder till känslomässigt laddade scener. Vad som har hänt, eller vad som hände, är inte helt klart. Ingen av karaktärerna talar, men det kan finnas en sång som ackompanjerar situationen eller så kan karaktärerna kommunicera genom att sjunga.

Viggo Wallenskold

FINLAND

Bildkonstnären och författaren Viggo Wallensköld skildrar världens absurditet genom fiktiva karaktärer. Med åren har hans verk, som oftast har en enda huvudperson, kommit att bilda en helhet, en sammanhållen värld, där olika teman är tätt sammanflätade.

Magnus Wallin

SVERIGE

Magnus Wallins konst kretsar kring kroppen. Inte bara kroppens relation till normer lyfts fram, utan även hur många olika kroppar vi har såsom olika förståelseformer.

SE OCKSÅ

TIDIGARE KANDIDATER