Skip to content

Camille Norment

Ehdokkaat 2023

Multimediataiteilija Camille Norment tutkii teoksissaan kulttuurisen psykoakustiikan käsitettä sekä esteettisenä että käsitteellisenä viitekehyksenä. Hän määrittelee tämän termin sosiokulttuuristen ilmiöiden tutkimiseksi äänen ja musiikin avulla – erityisesti äänen ja sosiaalisen ilmiöiden dissonanssia, mikä toimii äänen kautta kehon, mielen ja yhteiskunnan voimana. 

Esittely

Camille Norment

Multimediataiteilija Camille Norment tutkii teoksissaan kulttuurisen psykoakustiikan käsitettä sekä esteettisenä että käsitteellisenä viitekehyksenä. Hän määrittelee tämän termin sosiokulttuuristen ilmiöiden tutkimiseksi äänen ja musiikin avulla – erityisesti äänen ja sosiaalisen ilmiöiden dissonanssia, mikä toimii äänen kautta kehon, mielen ja yhteiskunnan voimana. Hän säveltää muodoilla, kuten äänitteet, installaatiot, piirrokset ja live-esitykset ja soveltaa kulttuurisen psykoakustiikan käsitettä kriittisissä taideteoksissaan, jotka keskittyvät siihen, miten muoto, tila ja katsojan ruumis luovat elämyksiä, jotka ovat sekä somaattisia että kognitiivisia.

Normentia on koko hänen uransa ajan kiehtonut ns. ”kulttuurinen psykoakustiikka” eli sosiokulttuuristen ilmiöiden tutkiminen kehoon, mieleen ja yhteiskuntaan vaikuttavien äänten kautta. Tätä konseptia käyttäen hän luo kriittisiä taideteoksia, joissa konteksti, muoto, tila ja katsojan keho muodostavat yhdessä kokemuksia, jotka ovat niin somaattisia kuin kognitiivisiakin.

Normentilla on vahva tanssillinen ja musiikillinen tausta. Hänellä on taiteiden kandidaatin (B.A.) tutkinto University of Michiganin kirjallisuustieteen ja taidehistorian laitokselta huippulahjakkaiden opiskelijoiden erikoislinjalta. Hänellä on myös kaksi maisteritutkintoa (taide ja interaktiivinen viestintä) New York Universitystä ja jäsenyys newyorkilaisen Whitney-museon arvostetussa Independent Study Program ohjelmassa.

Camille Norment on syntynyt Silver Springissä, Marylandissä Yhdysvalloissa vuonna 1970. Hän on opiskellut interaktiivisia tekniikoita New York Universityssä ja kirjallisuustiedettä ja taidehistoriaa University of Michiganissä. 1990-luvun loppupuolella Norment työskenteli Interval Research tutkimuslaboratoriossa, jossa muun muassa manipuloitiin mediaa haptisella teknologialla. Norment edusti Norjaa vuoden 2015 Venetsian biennaalissa ja on sen jälkeen osallistunut myös Kochi-Muzirisin (2016), Montréalin (2016), Lyonin (2017) ja Thaimaan (2018) bienniaaleihin.

Norment on tehnyt myös useita tilaustöitä julkisiin tiloihin, kuten ääni-installaation ”Within the Toll” (2011) Henie Onstad Kunstsenteriin. Hänen vuoden 2008 työnsä ”Triplight” oli esillä MoMA:n näyttelyssä ”Soundings: A Contemporary Score” sisäänkäynnin yhteydessä vuonna 2013. Norment toimii tutkimusvararehtorina Oslon kansallisessa taideakatemiassa. Hän asuu Oslossa.

KATSO MYÖS

Lisää taiteilijoita

Ehdokkaat

Lue lisää tämän vuoden ehdokkaista.

Palkitut

Katso kaikki palkitut taiteilijat.

Julkaisut

Tutustu vuosittaisiin katalogeihimme.