Elina Brotherus

Elina Brotherus

Ehdokkaat 2007

Brotheruksen varhaiset teokset ovat huolellisesti rakennettuja omakuvia, jotka käsittelevät ihmissuhteen vaikeita hetkiä tai suhteen päättymisestä. Malli on kuvissa usein alasti tai kyynelissä; laukaisimen musta johto muistuttaa, että surullinen tai ahdistunut hahmo on taiteilija itse. Parhaillaan työn alla olevan Model Studies –sarjan (2004-) keskiöön nousee eurooppalainen kuvataide koko laajuudessaan.

Teokset

Galleria

Esittely

Elina Brotherus

Brotheruksen varhaiset teokset (1997-99) ovat huolellisesti rakennettuja omakuvia, jotka käsittelevät ihmissuhteen vaikeita hetkiä tai suhteen päättymisestä. Malli on kuvissa usein alasti tai kyynelissä; laukaisimen musta johto muistuttaa, että surullinen tai ahdistunut hahmo on taiteilija itse.

Teokset ovat eräänlaisia still-kuvia elämän virrasta, henkilökohtaisuudestaan huolimatta myös yleisiä, sillä Brotherus uskoo ihmisten perimmäiseen samankaltaisuuteen. ”Minun elämästäni poimitut leikkaukset voivat olla tunnistettavia toisillekin”, hän sanoo.

Paljon esillä ollut The New Painting –sarja (2000-04) johdatteli Brotheruksen pohtimaan suhdettaan maalaustaiteeseen, sen historiaan ja tapaan rakentaa merkityksiä. Omaelämäkerrallisuus vaihtuu harkittuun visuaalisuuteen, valon, värin ja sommittelun korostumiseen maalaustaiteeseen eri tavoin viittaavissa teoksissa, joissa taiteilija ei enää esitä itseään. Hän on ”henkilö tilassa”.

Parhaillaan työn alla olevan Model Studies –sarjan (2004-) valokuva- ja videoteoksissa Brotherus kaivautuu syvemmälle kuvataiteen alkulähteille ja käyttää ensi kertaa myös ammattimalleja apunaan. Kuvan keskiöön nousee eurooppalainen kuvataide koko laajuudessaan, alkaen niistä akateemisista perinteistä, joihin kuuluvat myös taidekouluissa tehdyt croquis-piirustukset.

Samalla valokuvalle niin rakkaan ”ratkaisevan hetken” voi nähdä kasvavan sekunnin murto-osasta minuuttien, tuntien tai—ajatuksellisesti—jopa vuosisatojen mittaiseksi.

Teksti: Timo Valjakka

KATSO MYÖS

Lisää taiteilijoita

Ehdokkaat

Lue lisää tämän vuoden ehdokkaista.

Palkitut

Katso kaikki palkitut taiteilijat.

Julkaisut

Tutustu vuosittaisiin katalogeihimme.

Anna Tuori

Anna Tuori

Ehdokkaat 2007

Anna Tuorin teokset voivat ensisilmäyksellä näyttäytyä kevyen kauniina onnellisten hetkien kuvauksina. Maalauksia tarkemmin katsoessa tätä idylliä alkavat horjuttaa erilaiset häiritsevät elementit. Yhtäällä figuratiivisesta kuvapinnasta nousee esiin ei-esittäviä, maalaustapahtumasta muistuttavia siveltimenvetoja, toisaalla kauniit maisemat huutavat tyhjyyttä.

Teokset

Galleria

Esittely

Anna Tuori

Anna Tuorin teokset voivat ensisilmäyksellä näyttäytyä kevyen kauniina onnellisten hetkien kuvauksina. Maalauksia tarkemmin katsoessa tätä idylliä alkavat horjuttaa erilaiset häiritsevät elementit. Yhtäällä figuratiivisesta kuvapinnasta nousee esiin ei-esittäviä, maalaustapahtumasta muistuttavia siveltimenvetoja, toisaalla kauniit maisemat huutavat tyhjyyttä.

Ekspressiivistä maalaustraditiota uusintavassa ilmastossa Tuorin aihevalinnat, maalaukselliset eleet ja tyylit tuntuvat yhtä aikaa rohkeilta ja raikkailta. Yhtä tinkimättömästi Tuori välttää keittämästä pseudokäsittellistä puuroa ja antaa maalaukselle tilaa tapahtua. Tuori leikittelee ekspressiivisillä eleillä, mutta tämä tunteiden välittäminen ei kuitenkaan aja tietoisen prosessin yli.

Hänen maalauksissaan esittävän ja ei-esittävän välillä ei ole hierarkiaa. Teoksia määrittää kerronnallisen, suunnitellun ja esittävän ristiriita suhteessa moniääniseen, spontaaniin ja ei-esittävään. Taiteilijalle ”kuvattava ei merkitse enempää kuin se materiaali, josta se on tehty – viittaava osa maalauksessa ei saa liikaa määrittää tai ohjata lukutapaa”.

Tuorin maalaukset ovat vain näennäisesti tyttömäisen iloisia. Pikemminkin ne ovat nyrjähtäneen subliimeja teoksia, joissa onnellisen ihana on kriittisen katseen kohteena. Yhtä tärkeää kuin tämä asenne ja suhde maalaamiseen ja maalaukseen itseensä, on se, mitä hän haluaa teoksillaan välittää. Teoksien lähtökohtana ovat tunnetilat tai muistikuvat luetusta, nähdystä ja koetusta. Omien kokemusten lisäksi tärkeitä virikkeitä Tuorille ovat tarjonneet esimerkiksi Elia Kazanin elokuvat ja Caspar David Friedrichin taide.

Tuorin maalaukset asettuvat romantiikan traditioon, jossa maisema on myös sisäisen maailman kuva. Elokuvassa tai elämässä nähdyn kokemuksessa – muistin fragmentaarisuudessa – on jotain samaa kuin Tuorin maalauksissa. Hän ei kerro maalauksillaan moneen kertaan nähtyä kaavanmukaista tarinaa vaan onnistuu jatkuvasti yllättämään katsojan.

Teksti: Kari Immonen

KATSO MYÖS

Lisää taiteilijoita

Ehdokkaat

Lue lisää tämän vuoden ehdokkaista.

Palkitut

Katso kaikki palkitut taiteilijat.

Julkaisut

Tutustu vuosittaisiin katalogeihimme.

Elina Merenmies

Elina Merenmies

Ehdokkaat 2007

Elina Merenmies (1967) on piirtäjä ja taidemaalari. Hänen teoksensa ovat esittäviä, mutta niiden kuvaama todellisuus on sekoitus sisäisiä näkyjä ja monipolvisia tarinoita. Taiteilijana Merenmies liikkuu ekspressiivisen ilmaisun ja yksityiskohtaisen tarkkuuden laajassa välimaastossa.

Teokset

Galleria

Esittely

Elina Merenmies

Elina Merenmies (1967) on piirtäjä ja taidemaalari. Hänen teoksensa ovat esittäviä, mutta niiden kuvaama todellisuus on sekoitus sisäisiä näkyjä ja monipolvisia tarinoita. Taiteilijana Merenmies liikkuu ekspressiivisen ilmaisun ja yksityiskohtaisen tarkkuuden laajassa välimaastossa. Häntä kiinnostaa sekä taidehistoria että mennyt arki. Teosten henkilögalleria ja tarinat kertovat siitä, miten elämän kauneus löytyy Merenmiehelle epäsovinnaisista paikoista ja ilmiöistä.

Taiteilijaa kiinnostaa maalaaminen laajasti tulkittuna: hän on työskennellyt niin virtuaalimaalausten kuin perinteisemmän animaationkin kanssa. Aikaisemmin taiteilija on esiintynyt kokeellista musiikkia soittavassa yhtyeessä ja harjoittanut muutakin performanssitaidetta. Merenmiehen nykytekniikka on akryylin ja öljyvärin yhdistelmä, ja piirroksissa tai laveerauksissa muste Elina Merenmies on valmistunut Kuvataideakatemiasta, missä hän toimii nykyään opettajana. Hän on myös kansainvälisen Le Dernier Cri -ryhmän jäsen.

Merenmiehen taide on moni-ilmeistä: se vaihtelee hauskasta pelottavaan tai mustavalkoisesta sateenkaarimaiseen värikylläisyyteen. Sitä luonnehtii kompleksivisuus ja se haastaa katsojansa.

Teksti: Juha-Heikki Tihinen

KATSO MYÖS

Lisää taiteilijoita

Ehdokkaat

Lue lisää tämän vuoden ehdokkaista.

Palkitut

Katso kaikki palkitut taiteilijat.

Julkaisut

Tutustu vuosittaisiin katalogeihimme.

Markus Kåhre

Markus Kåhre

ARS FENNICA 2007

Kuvat sanovat enemmän kuin tuhat sanaa. Markus Kåhren teokset puolestaan väistävät kuvallisuutta. Teosten luonne ei tallennu kuviksi, eikä myöskään tiivisty sanoiksi. Ne viihtyvät odottavassa hiljaisuudessa.

Teokset

Galleria

Esittely

Markus Kåhre

Kuvat sanovat enemmän kuin tuhat sanaa. Markus Kåhren teokset puolestaan väistävät kuvallisuutta. Teosten luonne ei tallennu kuviksi, eikä myöskään tiivisty sanoiksi. Ne viihtyvät odottavassa hiljaisuudessa. Kåhren teosten kohdalla voi puhua veistoksista tai installaatioista, mutta se mitä teoksista jää mieleen ei ole niiden materiaalisuus. Se näyttää olevan asia, jonka taiteilija näyttää haluavan häivyttää teoksistaan, luopumatta esteettisyyden vaatimuksesta. Elementtien karsimisella taiteilija valmistaa katsojaa olennaiseen: kohtaamiseen teoksessa.

Kåhren teokset tavoittelevat sitä mitä kutsumme mahdottoman tavoitteluksi. Teosten ulkoisesti yksinkertaisilta vaikuttavien rakenteiden sisällä näyttää asuvan joukko arvoituksia. Niiden sisällä piilee Orfeuksen katse, joka hakiessaan Eyrydikeä manalasta menettää hänet. Katseen kohdetta ei voi tuoda mukanaan. Kåhren teokset paikantuvat muistijälkiin. Tuon jäljen voi tunnistaa tuoreeltaan hämmästyksenä teoksessa vierailleen kasvoilta. Hetken häivähdystä voi kutsua myös taiteeksi. Kåhren valmistamissa kohtaamisissa merkitys tiivistyy ohikiitävään hetkeen ennen katoamista näyttämöltä.

Kåhre jättää teoksensa nimeämättä. Nimen tilalle jää ajatusviiva. Se nostaa esille katsomiskokemuksen jakamattomuuden. Kenet katsoja sitten teoksissa tapaa? Teoksen vai taiteilijan? Vastaus löytyy läheltä, kysyjästä itsestään. Teoksen luoman auran sisällä se voi tuntua tyhjältä kololta rinnassa, menneeltä muistikuvalta tai pakenevalta varjolta. Kåhren luoma kokemuspiiri lähestyy kokeellista teatteriesitystä, jossa katsoja jotuu näyttämölle. Teos tuottaa illuusion luvallamme ja löytää meidät sen sisältä. Vuorotellen. Osallistavien teosten reaktiivisuus pysäyttää kommunikaatiopakon. Kåhren teoksia kuvaa yhtäaikaa visuaalisten elementtien vähäeleisyys ja sanomaton anteliaisuus. Ne luovat tilaa kokemuksen ehdottomuudelle ja löytämisen ilolle.

Teksti: Leevi Haapala

Asiantuntijalausunto

// Glenn Scott Wright

Koko Ars Fennica -palkintoon liittyvä löytöretki on ollut minulle erityisen palkitseva. En halua kuulostaa lattealta, mutta voin rehellisesti vakuuttaa, että valintaprosessin eri vaiheissa olen päättänyt antaa palkinnon joka ainoalle neljästä ehdokkaasta. Elina Brotherus, Markus Kåhre, Elina Merenmies ja Anna Tuori ovat kukin ilmentäneet vahvaa, omaperäistä lähestymistapaa ja luovaa otetta.

Tutustuminen näihin neljään taiteilijaan ja heidän työtapoihinsa on ollut minulle suurenmoinen tutkimusmatka, ja haluan kiittää heitä kaikkia. He ovat avuliaasti uhranneet minulle aikaansa ja antaneet arvokkaan lahjan, oman taiteellisen työnsä.

Jokainen, joka on tutustunut Kiasmassa nyt esillä olevaan erinomaiseen näyttelyyn – maailman taidemuseoiden joukossa Kiasma on muuten yksi suosikeistani – on varmasti sitä mieltä, että joka ainoa taiteilija, joka on saanut töitään tänne Ars Fennica -näyttelyyn, on jo sinänsä voittaja.

Koska minut on kuitenkin kutsuttu nimeämään joukosta yksi, olen päättänyt antaa palkinnon taiteilijalle, jonka työt herättävät minussa aitoa ihmetystä – harvinainen saavutus sinänsä – samalla kun ne kyseenalaistavat esittämistä, havaintoa ja merkitystä koskevia käsityksiä ja muotoja tavalla, joka on suorastaan yleismaailmallinen. Olen siksi iloinen voidessani ilmoittaa, että tämänvuotisen Ars Fennica -palkinnon saa Markus Kåhre.

Glenn Scott Wright

Johtaja, Miro Gallery

Glenn Scott Wright toimii yhtenä Victoria Miro Galleryn johtajana. Arvostettu Victoria Miro Gallery on yksi Euroopan suurimpia nykytaiteen gallerioita. Galleria edustaa näyttävää ryhmää menestyneitä kansainvälisiä taiteilijoita – niin asemansa vakiinnuttaneita kuin nousevia kykyjäkin. Galleria on ollut mukana toteuttamassa taiteilijoiden projekteja ja näyttelyitä moniin maailman tärkeimpiin museoihin.

KATSO MYÖS

Lisää taiteilijoita

Ehdokkaat

Lue lisää tämän vuoden ehdokkaista.

Palkitut

Katso kaikki palkitut taiteilijat.

Julkaisut

Tutustu vuosittaisiin katalogeihimme.