Skip to content

Eija-Liisa Ahtila

Kandidater 2021

I sina experimentella verk undersöker bildkonstnären och filmskaparen Eija-Liisa Ahtila de genusrelaterade, koloniala och antropocentriska strukturer som gömmer sig i vardagen och dess representationer och narrativ.

Information

Eija-Liisa Ahtila

I sina experimentella verk undersöker bildkonstnären och filmskaparen Eija-Liisa Ahtila de genusrelaterade, koloniala och antropocentriska strukturer som gömmer sig i vardagen och dess representationer och narrativ.

I Ahtilas tidiga installationer med rörlig bild tar de mänskliga dramernas huvudpersoner form genom ständigt föränderliga, intima relationer till sina närstående över generationernas och arternas porösa gränser, bortom historiska och geografiska avstånd. I verken utmanar döden, andras lidande och vår psykiska labilitet subtilt de vedertagna uppfattningarna om ett rationellt agerande och ett individuellt jag.

Det senaste decenniet har hon fokuserat på att utforska ett potentiellt ekologiskt drama där även andras än människans perspektiv skulle kunna inrymmas: Hur sätter man ett annat djur, eller till och med ett träd eller vinden i centrum för det filmiska berättandet? Hur skulle de som huvudaktörer kunna utmana den rörliga bildens och utställningsutrymmets konventioner? Verk som Horisontell eller Studier av dramats ekologi utvidgar narrativet och bilden mot den biologiska mångfaldens polymorfa och tidsmässiga rytmer och rumsliga skalor.

I Ahtilas flerkanaliga installationer väver betraktarna samman berättelsen medan de navigerar mellan olika parallella scenarier. Karaktärerna talar ofta direkt till betraktarna och bjuder in dem till de fiktiva skeendena och det filmiska rummet. I Ahtilas senaste verk med friare manus har det talade ordet fått ge mer plats för andra ljud. I exempelvis Potentialitet för kärlek erbjuds betraktaren ett stilla rum och ett tillfälle att utforska de flytande gränserna mellan jaget och andra, utifrån vilket en empatisk horisont för att acceptera olikheter kanske kan öppna sig.

Ahtila arbetar i dag med frågor kring hur man kan beskriva och tolka verkligheten i en tid av akut ekologisk kris. Hur kan konsten och den rörliga bilden anpassa sig till en värld i förändring? Vilka nya bildvinklar och perspektiv krävs för att motsvara de krisande världsbilderna och de komplexa formerna av samlevnad?

Teksti: Taru Elfving

SE OCKSÅ

Mer Artister

Ehdokkaat

Lue lisää tämän vuoden ehdokkaista.

Palkitut

Katso kaikki palkitut taiteilijat.

Julkaisut

Tutustu vuosittaisiin katalogeihimme.