Skip to content

ARS FENNICA-priset 2019 till Ragnar Kjartansson

Årets ARS FENNICA-pris går till den isländska bildkonstnären Ragnar Kjartansson. Priset, vars belopp är 40 000 euro, beviljas av Henna och Pertti Niemistös Bildkonststiftelse ARS FENNICA sr.

Årets vinnare valdes av Roland Wetzel, chef för Tinguely-museet i Basel. Han motiverar sitt val så här:

Årets utställning med Ars Fennica -kandidaterna på Amos Rex i Helsingfors är ett imponerande bevis på den nyskapande, pulserande konstscenen i de nordiska länderna, representerad av fem enastående konstnärskap: Miriam Bäckström, Aurora Reinhard, Petri Ala-Maunus, Ragnar Kjartansson och Egill Sæbjörnsson. De hade alla förtjänat att utses till vinnare. Var och en av dem öppnar i sin konst upp för komplexa, tankeväckande granskningar av olika aspekter på den värld vi lever i. Därför vill jag först av allt tacka konstnärerna för deras förnäma bidrag och för möjligheten att föra djuplodande samtal med dem alla. Jag vill också tacka och gratulera Ars Fennica-donatorerna, representerade av Leena och Kari Niemistö, samt Kai Kartio och hans team från Amos Rex för att ha organiserat en så utmärkt utställning.

I mitt val av Ars Fennica-pristagare 2019 har jag försökt se de utställda verken i en bredare kontext av respektive konstnärs konstnärliga verksamhet. Samtidigt är det också ett personligt val, inspirerat av teman som står mig nära: nya sätt att omdana etablerade framställningsformer, att använda humor och ironi för att ifrågasätta konventioner, samt ljudets och musikens betydelse som ”auratiska” aspekter för att skapa specifika upplevelser i tid och rum och genom samarbete.

Jag utser Ragnar Kjartansson till mottagare av Ars Fennica-priset 2019.

Presentationen ”The Boat”, en av nio videor i serien ”Scenes from Western Culture” (2015), berör kärnområden i Kjartanssons mångfasetterade konstnärskap, som kretsar kring teman som musik och teater och deras inbördes förhållanden. Det idylliska schweiziska bergslandskapet i ”The Boat” utgör en statisk kuliss för en scen som upprepas gång på gång: ett förälskat par anländer till en brygga. Den heteronormativa konventionalismen och den moraliska oförvitligheten i intrigen framhävs i en skenbart oändlig loop med små, slumpmässiga variationer som fortsätter in absurdum.

Att agera som en minimalistisk trickster utgör kärnan i Kjartanssons mångskiftande konstnärliga verksamhet. Hans sätt att exponera sig själv eller andra skådespelare som sköra personligheter som utmanar misslyckandet och hans dubbelbottnade benägenhet för nostalgi och romanticism återspeglar hans autentiska och empatiska pendlande mellan ”lekande” och ”varande”. I sina performancer och filmer om musik(skapande) lyfter han fram samarbete och vänskap, med en touch av melankoli och meditation, vilket resulterar i en fascinerande och oupplöslig spänning mellan det sublima och det triviala.

Roland Wetzel, chef för Tinguely-museet i Basel

Kjartanssons tal på pris galan

ARS FENNICA-priset delades ut för 24 gången

Ars Fennica är Finlands största bildkonstpris. Priset beviljas vartannat år av Henna och Pertti Niemistös Bildkonststiftelse ARS FENNICA sr. Stiftelsen grundades 1990 för att främja bildkonsterna, öppna nya internationella kontakter för den inhemska bildkonsten och sporra konstnärerna i deras skapande arbete.

Priskandidaterna valdes av en jury som stiftelsen hade tillsatt. Juryn bestod av ordförande, med.dr Leena Niemistö, Kiasmas chef Leevi Haapala, Amos Rex chef Kai Kartio och bildkonstnär Jussi Kivi.

Priskandidaterna presenteras på utställningen ARS FENNICA 2019, som visas på Amos Rex ända till 8.9.2019.

Ars Fennica sr har gett ut en digital publikation på finska, svenska och engelska. Den kan laddas ner från stiftelsens hemsida: www.arsfennica.fi.

Mer information för medierna:

Ombudsman Päivi Rajakari
+358 40 7084469
paivi.rajakari@arsfennica.fi

Amos Rex:

Kommunikationschef Timo Riitamaa
+358 41 529 2620
timo.riitamaa@amosrex.fi

Informatör Iia Palovaara
+358 50 544 3331
iia.palovaara@amosrex.fi

Selaa taiteilijoita

ARS FENNICA -SÄÄTIÖ

Säätiö jakaa Suomen merkittävimmän, 50000 euron kuvataidepalkinnon joka toinen vuosi. Palkinto myönnetään taiteilijalle tunnustuksena korkeatasoisesta ja persoonallisesta taiteellisesta työstä.

Ehdokkaat 2023

Tuoreimmat

Seuraa meitä

Ehdokkaat

Lue lisää tämän vuoden ehdokkaista.

Palkitut

Katso kaikki palkitut taiteilijat.

Julkaisut

Tutustu vuosittaisiin katalogeihimme.