Eija-Liisa Ahtila

Eija-Liisa Ahtila

Ars Fennica 2021

I sina experimentella verk undersöker bildkonstnären och filmskaparen Eija-Liisa Ahtila de genusrelaterade, koloniala och antropocentriska strukturer som gömmer sig i vardagen och dess representationer och narrativ.

Information

Eija-Liisa Ahtila

I sina experimentella verk undersöker bildkonstnären och filmskaparen Eija-Liisa Ahtila de genusrelaterade, koloniala och antropocentriska strukturer som gömmer sig i vardagen och dess representationer och narrativ.

I Ahtilas tidiga installationer med rörlig bild tar de mänskliga dramernas huvudpersoner form genom ständigt föränderliga, intima relationer till sina närstående över generationernas och arternas porösa gränser, bortom historiska och geografiska avstånd. I verken utmanar döden, andras lidande och vår psykiska labilitet subtilt de vedertagna uppfattningarna om ett rationellt agerande och ett individuellt jag.

Det senaste decenniet har hon fokuserat på att utforska ett potentiellt ekologiskt drama där även andras än människans perspektiv skulle kunna inrymmas: Hur sätter man ett annat djur, eller till och med ett träd eller vinden i centrum för det filmiska berättandet? Hur skulle de som huvudaktörer kunna utmana den rörliga bildens och utställningsutrymmets konventioner? Verk som Horisontell eller Studier av dramats ekologi utvidgar narrativet och bilden mot den biologiska mångfaldens polymorfa och tidsmässiga rytmer och rumsliga skalor.

I Ahtilas flerkanaliga installationer väver betraktarna samman berättelsen medan de navigerar mellan olika parallella scenarier. Karaktärerna talar ofta direkt till betraktarna och bjuder in dem till de fiktiva skeendena och det filmiska rummet. I Ahtilas senaste verk med friare manus har det talade ordet fått ge mer plats för andra ljud. I exempelvis Potentialitet för kärlek erbjuds betraktaren ett stilla rum och ett tillfälle att utforska de flytande gränserna mellan jaget och andra, utifrån vilket en empatisk horisont för att acceptera olikheter kanske kan öppna sig.

Ahtila arbetar i dag med frågor kring hur man kan beskriva och tolka verkligheten i en tid av akut ekologisk kris. Hur kan konsten och den rörliga bilden anpassa sig till en värld i förändring? Vilka nya bildvinklar och perspektiv krävs för att motsvara de krisande världsbilderna och de komplexa formerna av samlevnad?

Text: Taru Elfving

EXPERTUTLÅTANDE

// Hans Ulrich Obrist

Alexis Pauline-Gumbs sade: ”Vi har nu möjligheten, när vår art är fullständigt sammankopplad (läs: sociala medier), att lära oss nya, lära av oss gamla och lära om nya tankemönster och berättande på ett sätt som låter oss samverka med miljön istället för vara separerade från miljön på ett dominerande, kolonialistiskt sätt.”

Det är en ära för mig att få vara med i detta underbara Ars Fennica-projekt och det har varit ett svårt beslut att utse en vinnare för årets Ars Fennica-pris bland ett så fantastiskt utbud av konstnärer. Jag kände att det är angeläget att vi nu erkänner Eija-Liisa Ahtilas visionära praxis.
Ahtila har utfört ett exemplariskt arbete i över tre decennier och hon fortsätter att skapa verk som är angelägna för 2000-talet som en av de viktigaste moderna konstnärerna. Det finns många orsaker till att jag har valt Ahtila till mottagare av Ars Fennica-priset.

Ahtila har alltid överbryggat olika inriktningar där hon har arbetat som visuell konstnär och filmmakare och hon har sedan nittiotalet varit en pionjär i att föra samman rörliga bilder och installationer. En viktig synpunkt är att de flesta av hennes verk har att göra med miljön, särskilt under de senaste decennierna. I dessa verk är skogen, växterna och vår naturliga omgivning lika viktiga karaktärer som människorna. Detta kopplar henne till Édouard Glissant. Hennes arbete handlar inte enbart om ekologi utan är en vidareutveckling av det som Manthia Diawara kallar för ekologisk poesi.

Ahtila får mig också att tänka på vikten av långsiktighet, eftersom hennes process varar länge i denna värld av kortvarighet. Jag har alltid beundrat faktumet att både hennes sätt att arbeta och hennes verk i sig berör detta. Hon har exempelvis arbetat i årtionden på sin avhandling, hon arbetar flera år med sina filmer och hennes forskning är otroligt ingående: när vi besökte hennes studio för Ars Fenncia var Ahtilas studio fylld av dokument på väggarna. Det såg nästan ut som en warburgisk atlas med bilder och hittade texter som kopplats ihop enligt en associativ princip.

Ahtilas arbete ifrågasätter bland annat filmernas antropocentriska natur. Artisten har skapat en mer balanserad bild av vår planet, som inte är antropocentrisk. Hon hittar visuella infallsvinklar och berättande som visar oss en väg ut från antropocentrism och ger utrymme för icke-mänskliga arter att träda in i vår imaginära värld. I dessa bilder kan människor och icke-människor samexistera; träden kan vara huvudpersoner i hennes berättelser.

De ämnen Ahtila behandlar är mycket omfattande och därför tar hon sig an dem från flera olika vinklar under flera års tid, som ett kontinuum. Det ligger något häpnadsväckande i hur hon alltid ger oss alternativa synpunkter på saker och ting, som ett pussel där delarna inte är tvådimensionella utan bildar ett tredimensionellt pussel som hon kopplar till verkligheten. Ahtila uppfann verkligen en metodik för ekologiska filmer. Hennes arbete är angeläget för det här århundradet och därför har jag valt henne till mottagare av Ars Fennica-priset.

Hans Ulrich Obrist

Kurator
Hans Ulrich Obrist (f. 1968, Zürich, Schweiz) är konstnärlig chef på Serpentine Galleries i London, äldre rådgivare på LUMA Arles och äldre konstnärlig rådgivare på The Shed i New York. Sedan sin första utställning World Soup (The Kitchen Show) år 1991 har han varit kurator för över 350 utställningar.

Ehdokkaat

Lue lisää tämän vuoden ehdokkaista.

Palkitut

Katso kaikki palkitut taiteilijat.

Julkaisut

Tutustu vuosittaisiin katalogeihimme.

Kari Vehosalo

Kari Vehosalo

ARS FENNICA 2017

Kari Vehosalo bygger i sina arbeten upp dramatiska scener där livet och döden förenas i ett brännande sting. Verken samlar på ett fotografiskt och filosofiskt exakt sätt upp skönheten, psykopatologin och den västerländska traumakulturen.

Information

Kari Vehosalo

Kari Vehosalo bygger i sina arbeten upp dramatiska scener där livet och döden förenas i ett brännande sting. Verken samlar på ett fotografiskt och filosofiskt exakt sätt upp skönheten, psykopatologin och den västerländska traumakulturen.

Vid Vehosalos behandling kulminerar den moderna ikonografin i Jayne Mansfield, vars sexiga kropp attackerar betraktaren med samma raseri som en bil som håller på att krocka. Mansfields kraschade bil är som bränd av blixten och som en seriebildsaktig hänvisning till kändiskulturen. Sambandet mellan sex och död drar en populärkulturell linje från James Dean ända till Diana.

En annan gestalt som skymtar i verken är Ted Kaczynski, matematiker, anarkist och en av den performativa terrorismens fäder. Kaczynski eller Unabomber pinade under nästan 20 års tid USA, från slutet av 1970-talet till 1990-talets mitt. Kaczynksi som senare blev känd som kritiker av det allt mer teknologiserade samhället levde som eremit under alla åren ända tills han blev fast. Ensamheten, tystnaden och blicken påminner oss om den västerländska psykopatologin. Dess djupaste lager har belysts genom hela 1900-talet.

Vehosalos arbete bygger på en tradition där semiotiken och psykokulturen förenas. Verkens gråa nyanser gestaltar noggrant också mänskliga gester, och i verkens drama finns också det mänskliga närvarande, i form av minnen, sikten och sting.

Text: Atte Oksanen | Översättning Emilia Siltavuori

expertutlåtande

// Beatrix Ruf

With my intense encounters with the shortlisted artists for the 2017 Ars Fennica prize – Maija Blåfield, Pekka and Teija Isorättyä, Perttu Saksa, Kari Vehosalo and Camilla Vuorenmaa – still fresh in my mind, I must emphasize the impressively high quality of their artistic projects and the installations and displays at the Kiasma Museum. Making the decision to give the award to one particular artist was not easy, especially considering the power of the exhibition as a whole and the interplay of the artists’ works in it.

Present in the work of all the artists are urgent actual conditions confronting us all with the question of identity, both mentally and physically, and ethical questions laying bare the conditions in which we all live. These confront us in carefully drafted portraits of humans and animals, radical personal exposures and ecological reflections.

Out of this group of artists and their projects I would like to highlight and award this year’s Ars Fennica prize to Kari Vehosalo.

While visiting his studio and seeing his installation in the Ars Fennica exhibition at Kiasma, the profound and striking experience was for me the ghostly rendering of things as we know them. Images, the history of thinking, the history of metaphor and symbol and the function of language all merge into a theatricality of disruption; in Vehosalo’s work, human desires in their many forms of cultural expression have become dysfunctional and are reconfigured.

The body, projections on realities, mythologies and meaning all break down, crash together and become questionable.

The medium of painting is simultaneously fetishized and dissolved through the artist’s precise choice of technique and homogenizing color. The simultaneous use of various artistic techniques from painting, photography and sculpture reverses carefully drafted handiwork into a non-painterly and deeply polluted experience. Everything is “readable” – but it is exactly this misleading perfection of Vehosalo’s paintings, objects and installation that culminates with equal force in physical and mental violence…

Images and materials decompose meaning, the production of images turns into a disconcerting, unsettling, infected and sterile appearance – and our aesthetic, as well as philosophical certainties, bounce off disingenuous beauty.

Beatrix Ruf

Kurator

Beatrix Ruf är chef för Stedelijk -museet i Amsterdam. Efter sina studier verkade hon som kurator på Thurgau konstmuseum i Warth under åren 1994-1998 och som chef för Kunsthaus Glarus åren 1998-2001. År 2001 utnämndes Ruf till chef för Zürichs konsthall. Under hennes chefsperiod utfördes en betydande utvidgning av konsthallen åren 2003-2012. År 2006 kuraterade hon den tredje Tate triennalen i London och år 2008 var hon med om att kuratera Yokohama -triennalen.

Kandidater

Läs mer om årets kandidater.

Pristagare

Se alla prisbelönta artister.

Publikationer

Kolla in våra årliga kataloger.

Ragnar Kjartansson

Ragnar Kjartansson

ARS FENNICA 2019

Ragnar Kjartansson (född 1976 i Reykjavik, Island) började sin karriär med teater, performans och måleri. Men han rör sig fritt mellan olika konstformer, han gör musik till skulptur, målar performativt och omvandlar film till tableaux vivants. Hans fulländade arbete omfattar videoinstallationer baserade på repetitiva strukturer, performanser och serier av plein-air-målningar. I sin konst analyserar han emotionella lager, sociala dimensioner och motstridiga element som förekommer i vår vardag.

Information

Ragnar Kjartansson

Ragnar Kjartansson (född 1976 i Reykjavik, Island) började sin karriär med teater, performans och måleri. Men han rör sig fritt mellan olika konstformer, han gör musik till skulptur, målar performativt och omvandlar film till tableaux vivants. Hans fulländade arbete omfattar videoinstallationer baserade på repetitiva strukturer, performanser och serier av plein-air-målningar. I sin konst analyserar han emotionella lager, sociala dimensioner och motstridiga element som förekommer i vår vardag.

Kjartanssons arbeten återspeglar konsten i dess mångdubbla former. Hans arbeten är ett ode till konsten som sådan men också en exposé. När vi skapar och njuter av musik, teater, film, litteratur och visuell konst art höjs humöret samtidigt som vi undersöker våra

mänskliga villkor. Kjartansson överför och transponerar denna osäkra vetenskap från en konstform till en annan genom att citera dess och sin egen historia.

Han ger ledtrådar till konstens mekanismer genom att avslöja dess fasad såväl som dess dolda sida. Han utmanar den konstnärliga kreativitetens möjligheter och gränser, och resultatet är en kombination av det underbara och det löjliga. Och dessa två sidor kolliderar hela tiden med varandra – verklighet vs. konst, tvivel vs. hopp. De blockerar varandra, återspeglar varandra eller sammanförs.

Ragnar Kjartanssons arbeten visar hur vi hela tide konstruerar vår verklighet – och samtidigt påminner det lekfulla greppet oss om den njutning som vi får av detta under processen.

Ehdokkaat

Lue lisää tämän vuoden ehdokkaista.

Palkitut

Katso kaikki palkitut taiteilijat.

Julkaisut

Tutustu vuosittaisiin katalogeihimme.